Organizacja roku akademickiego 2013/2014

http://www.wl.uj.edu.pl/documents/41663/3fa1748f-40dd-4de8-a0c6-2d2ec6049a9c

 

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/ujcm/ogloszenie/4157

 

 

Komunikat nr 14
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 21 marca 2014 roku
w sprawie: dni wolnych od pracy w 2014 roku w zamian za święta przypadające w sobotę
Działając na podstawie § 27 ust. 4 pkt 5 Statutu UJ w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) i art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.)

jako dni wolne od pracy ustala się:
1) 2 maja 2014 r. (piątek)
– w zamian za przypadające w sobotę Święto Narodowe Trzeciego Maja;
2) 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) – w zamian za przypadający w sobotę dzień Wszystkich Świętych.
Rektor
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak